0507 392 43 52
info@osmanerdogan.av.tr

Boşanma Davası Aşamaları28.12.2021

Boşanma davaları avukatınız aracılığı ile yapacağınız görüşme sonucunda avukatınızın mahkemeye boşanma dava talepli dilekçe vermesi ile başlamaktadır.

DİLEKÇE ÖNCESİ AŞAMA

Davanın temeli ilk verilen dava dilekçesinde atılır. Bu dilekçenin mümkün olduğu kadar detaylı ve ispatlanabilir olması çok önemlidir. Mahkeme karar aşamasına gelene kadar bir çok dilekçe verilmektedir. Fakat hakimler genelde en çok dava ve cevap dilekçelerine önem vermektedirler.

Bu sebeple dilekçe yazılmadan önce detaylı bir ön görüşme sürecini avukatınızla beraber yürütmek zorundasınız. Avukatınız tarafından boşanma davasında mahkemece dikkate alınan tüm kusurlar size hatırlatılmalı tarafınız da bu kusurlara ilişkin çalışma yapmak zorundadır. Genelde en sağlıklısı müsait bir zamanda evlilik içerisinde yaşadıklarınızı kağıda döküp bu kağıdı avukata teslim etmektir. Böylece avukatınız tarafından dava dilekçesi tüm hususları barındıracak ve iyi bir başlangıç yapılacaktır.

Daha sonra karar vermeniz gereken şey ise maddi-manevi tazminatın miktarı, velayet talepleri ve nafaka miktarıdır. Hemen belirtmek gerekir ki boşanma davalarında miktar yönünden bir önem bulunmamaktadır. Uygulamada bazen avukatların 1.000.000 TL’ye kadar tazminat isteyebildikleri görülmektedir. Burada önemli olan bu taleplerin varlığıdır. Dilekçe aşaması bitene kadar istenebilir. Daha sonra tazminat ve nafaka talep edilemez. Burada bir paragraf açmak gerekirse boşanma davasında tazminat istenmediyse eğer boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile istenebilir fakat reddedilen miktar yönünden vekalet ücreti ödeme riski bulunmaktadır. Ayrıca dava harca da bağlı olduğundan boşanma davası ile birlikte talep edilen tazminat gibi serbestlik bulunmamaktadır.

 Bu aşamada şunu da belirtmek gerekir ki kadın taraf dava bitene kadar tedbir nafakası adı altında geçici bir nafaka talep edebilir. Bu tedbir nafakası da savcılık tarafından yapılan sosyoekonomik araştırmanın mahkemeye intikalinden sonra karar verilir. Fakat uygulamada bazen tarafların bu konuda aceleci davranmayıp ön inceleme duruşmasına kadar beklediği görülmektedir. Çocuklar için de tedbir nafakası istenebilir. Alanında uzman bir boşanma avukatı tedbir nafakası dava açıldıktan 2 hafta sonra bağlatabilir. Miktarı ise genelde 300-500 TL civarında olur. Bu nafaka dava bitiminden sonra artırılarak veya aynen korunarak yoksulluk nafakası olarak devam eder. Çocuklar için ise iştirak nafakası adı altında devam eder.( Ağır Kusurlu bulunursanız iştirak nafakası alamayabilirsiniz. Fakat velayeti alınan ve 18 yaşından küçük olan çocuklar için kusura bakılmaz. )

DİLEKÇE AŞAMASI

Bu dava dilekçesinde eşinize ait kusurlara yer vererek boşanma sebepleri açıklanmak zorundadır. Evlilik içerisinde eşinizin yaptığı her haksız fiil bir kusurdur ve her kusur hükmedilecek maddi ve manevi tazminatı artırmaktadır. Fakat asla ispatlanamayacak, tanığı veya başka bir delili olmayan durumlardan dava dilekçesinde bahsedilmemesi gerekmektedir. Zira bu durum dilekçeyi daha soyut ve inandırıcılık seviyesi düşük bir hale getirecektir.

 Bu nedenle avukatınıza anlattığınız tüm kusurlar hakkında delilleri toplamanız ve avukatınıza iletmeniz gerekmektedir. Bu delilleri de en geç 1 ay içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. Yine tarafınıza düşen en büyük sorumluluk anlattığınız olaylar hakkında tanık(Şahit) bulmaktır. Herhangi bir delil veya tanık bulunamadığı takdirde maddi ve manevi tazminatı hak etmeniz zorlaşacaktır.

    Dava dilekçesinin eşinize tebliğ olması ile birlikte davalı(eşiniz) bu dilekçeye karşı 14 gün içinde cevap dilekçesi vermek zorundadır. Bu cevap dilekçesinde karşı dava hakkını ( Boşanma) talebini kullanmayan davalı eşiniz daha sonra bu hakkını kullanamaz. Fakat daha sonradan başka bir dava açarak davanın birleştirilmesi yoluyla bu düzenlemeden kaçınılması da mümkündür. Karşı dava açmayan eş boşanmayı kabul etse bile maddi ve manevi tazminat talep edemez.

    Eşiniz cevap dilekçesini mahkemeye verip bu dilekçe de avukatınıza tebliğ olduktan sonra yine 14 gün içinde cevaba cevap dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Bu dilekçede de eşinizin cevap dilekçesinde bahsettiği hususlar hakkında savunmalar yapmak gerekecektir.

    Cevaba cevap dilekçesi eşinize tebliğ olduktan sonra eşiniz tarafından son kez ikinci cevap dilekçesi adı altında bir dilekçe yazılması gerekmektedir. İşbu dilekçe de mahkemeye teslim edildikten sonra tahmini 1 ay içerisinde mahkemece ön inceleme adı altında bir duruşma günü verilir.


ÖN İNCELEME AŞAMASI

    Mahkemece ön inceleme tarihine barındırır bir tebligat avukatınıza tebliğ olur. Bu tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde sunmadığınız tüm delilleri ve tanık isimleri sunmak zorundasınız. Bu süre geçtiği takdirde dosyaya yeni bir delil veya tanık bildirmek mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davalarında bu duruşma çok daha önce verilse de dilekçe aşamasına tabi boşanma davalarında bu duruşma genelde dava açıldıktan 2 veya 3 ay sonraya verilmektedir.

Ön inceleme duruşmasının tarihi avukata tebliğ olur. Bu tebligatta TARAFLARA TÜM DELİLLERİNİ VE TANIK İSİMLERİNİ BİLDİRMELERİ İÇİN 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLİR. Bu süre içerisinde ne kadar delil ve tanık ismi varsa mahkemeye bildirilmek zorundadır. Bu süreden sonra MAHKEMEYE YENİ BİR DELİL,TANIK VEYA BEYAN VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU AŞAMAYA KADAR TÜM HUSUSLARDAN VE DELİLLERDEN BAHSEDİLMELİ HEPSİ MAHKEMEYE BİLDİRİLMELİDİR.

Ön inceleme duruşması aslen gerçek bir duruşma değildir ve bizzat katılmanıza gerek dahi yoktur. Bu duruşmada taraflarca verilen deliller toplanır, kurumlara yazılar yazılır ve taraflara sulh olup olmadıkları sorulur. Daha sonra tanıkların dinlenmesi için yeni bir duruşma günü verilir.TANIK DURUŞMASI

Bu duruşma dava kapsamında en önemli duruşma türüdür. Davanın kazananı genelde bu duruşmada belli olur. Öyle ki dilekçede bahsedilen hususlar hakkında delil göstermenin ve tanık dinletmenin öneminden daha önce bahsedilmiştir. Uygulamada taraflar bir çok iddia ve beyanda bulunsa da bu hususların neredeyse çoğu hakkında tanık dinletememektedirler. Bu da davanın kaybedilmesine yol açmaktadır.

Tarafınızın yapması gereken en önemli şey tanık duruşmasına kadar yaşadığı haksız fiiller hakkında tanık bulmaktır.Tanık duruşmada, daha önce dava ve cevaba cevap dilekçelerinde bahsedilen hususlar hakkında GÖRGÜYE dayalı şahitlik yaparsa ve tanığın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğuna dair önemli bir emare yoksu kusurları ispatlamış sayılırsınız ve bu da tazminatı hak etmeniz demektir.

Hemen belirtmek gerekir ki bazen tanıkların görgüye dayalı değil de şundan duymuştum ben öyle biliyorum gibi beyanlarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Mahkemece duyuma ve tahmine dayalı beyanlara itibar edilmez. Tanığın direkt olarak şahit olduğu olaylara ilişkin hususlarda beyan vermesi oldukça önemlidir.

Bazen tanıkların dinlenmesi 2 celse sürebilir. Tüm tanıklar dinlendikten sonra mahkemece SON BEYAN verilmek üzere taraflara süre verilir. Bu dilekçe mahkemeye verilecek olan son dilekçedir ve oldukça dikkatli hazırlanması gerekmektedir.

Uygulamada taraflar bu dilekçeyi pek önemsemese de Aile Hukuku dalında uzmanlaşmış kişiler bu konuda oldukça dikkatli davranmaktadırlar.

Zira bu dilekçenin hakimin vereceği hükme yardımcı olması gerekmektedir. İyi bir son beyan hakimin kopyalayıp yapıştıracağı kadar detaylı hazırlanmış kusur tespitlerinden oluşan hangi hususun hangi delille ispatlandığını açıklayan, tazminatın miktarına yön veren dilekçelerdir.

Uygulamada bu dilekçe için 2 hafta süre verildiği olsa da asıl olan bu dilekçenin gelecek celseye kadar verilmesidir. Fakat Hakime yeterli inceleme süresi verilmesi maksadıyla son duruşmadan 3 hafta önce bu dilekçenin mahkemeye verilmesi önem arz etmektedir.

KARAR DURUŞMASI

Mahkemece kusura göre ve evliliğin devamının mümkün olup olmadığına göre boşanmaya karar verilir. Korunacak menfaat varsa ve kusur ispatı yoksa boşanma davası reddedilebilir fakat uygulamada çok karşılaşılan bir durum değildir.

Kusur durumuna göre tazminatlar ve nafakaya karar verilir. Bu tazminatların miktarı ise evlilik süresine, kusur ağırlığına ve tarafların ekonomik durumuna göre değişir. Uygulamada en az 7.500 TL ile 250.000 TL arasında tazminat verilir.Sık karşılaşılan Asgari ücretli ve ağır kusurlu taraf genelde 15.000 ile 30.000 TL arasında tazminat öder buradan yola çıkarak tazminat hesabını az çok belirleyebilirsiniz.

İSTİNAF VE TEMYİZ AŞAMASI

Dava değerine göre kararı bir üst mahkemeye taşıyabilirsiniz. Hemen belirtmek gerekir ki ilk mahkemenin verdiği tazminatı alabilmek için kararın kesinleşmesi gerekir. Uygulamada kararlar çoğunlukla bir üst mahkemeye itiraz edilebilecek şekilde verilir. Bu sebeple tazminatı elde etmek için istinaf mahkemesinin kararı beklenilmelidir.

Tecrübe ettiğimiz kadarıyla üst mahkeme olan istinaf mahkemeleri yerel mahkeme hakimlerinin takdiri haklarına çok müdahale etmemekte ve kararı onamaktadırlar. Bu aşama 3 ay ile 12 ay arasında sürebilmektedir. Karar kaldırılırsa yerel mahkeme yeniden yargılama yapar ve yanlışları düzeltir. Onanırsa karar kesinleşmiş olur icra kısmına geçilir.

İCRA AŞAMASI

Karar kesinleştikten sonra tazminat miktarları icraya avukatlar tarafından gönderilir. İcra Müdürlüğü tebligatı eşinize gönderir ve ödemek için 7 günlük süre verir bu 7 günlük süre içerisinde ödeme olmazsa dosya kesinleşir.

İcra takibi kesinleştikten sonra ödeme yapılmazsa haciz aşamasına geçilir. Haciz aşamasında eşinizin maaşının ¼’lük kısmını haciz koyulabilir. Taşınmazları ve taşınırları satılarak tazminat tahsil edilebilir.

Hemen belirtmek gerekir ki geliri ve mülkü olmayan bir borçludan tazminatı tahsil etmek oldukça güçtür. Bunun tek istisnası nafakadır. Nafaka ödememek suçtur. Nafaka ödemeyen eş tazyik hapsine mahkum olur. Bu sebeple genelde borçlular nafakayı aksatmamaktadırlar .

Tazminatınız tahsil edildiği takdirde boşanma dava aşaması infaz aşamasıyla birlikte bitmiş olur. Bundan sonra yapılacak tek iş nafakanın düzenli olarak yatırılıp yatırılmadığıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları
    Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı
  • Kaza Sonrası Araç Değer Kaybının Karşılanması
    Kaza Sonrası Araç Değer Kaybının Karşılanması Adına Avukatlık Hizmeti almak isteyen herkes bizlere ulaşabilir. Bu alanda uzman avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.
  • GEÇİT HAKKI DAVALARI
    Geçit hakkı davası nedir, nasıl açılır, neye göre karar verilir ?