0507 392 43 52
info@osmanerdogan.av.tr

Boşanma Davası Sıkça Sorulan Sorular28.12.2021

Boşanma Davası konuları ile alakalı hukuk büromuzda görevli olan avukatlarımıza iletilen Sıkça Sorulan Soruları sizler için derledik. Hemen inceleyebilirsiniz.

Boşanmak için ilk adım nedir?

Mahkemeye verilecek olan ve dikkatle oluşturulmuş bir dilekçe boşanmanın ilk adımıdır. Tabi ki bundan önce bir avukatla birlikte ön bir görüşme yapılması şarttır. Boşanma dava dilekçesi  ile birlikte kendiniz ve çocuklarınız için nafaka, maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti, ziynet eşyaları gibi çeşitli konularda da talepte bulunulabilmektedir.

Hemen boşanmak istiyorum. Dava en kısa nasıl sürer ?

Her iki taraf da boşanmak istiyorsa ve tüm taleplerde anlaşılmış ise en geç 1ay içerisinde boşanma davası anlaşmalı bir şekilde bitirilebilir.

Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanmanın farkı nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları olan tazminat, nafaka, velayet, eşya ve mal paylaşımı vs. anlaşmaya varmaları  ve anlaşma şartlarını mahkeme nezdinde beyan etmeleri ile gerçekleşir.

Duruşmaya çıkılmadan önce Boşanma protokolü hazırlanması gerekilmektedir ki bu protokolün hazırlanılmasında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bazen protokolde önemsenmeyen maddeler ileride çok büyük maddi kayıp yaşamanıza neden olabilir.  

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma şartlarında anlaşmaması ile gerçekleşmektedir. Anlaşılamadığı için de yargılama gerektirmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürmektedir.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

Hukuki süreç mahkemelerin iş çokluğuna, dosyadaki delil ve iddialara, taleplere göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma tek duruşmada; çekişmeli boşanma ise 4 veya 5 duruşma sürebilmektedir

İstinaf aşaması da dahil olmak üzere çekişmeli boşanma davası 1 yıl ile 2 yıl arası sürebilmektedir.

Boşanma davasının ilk kimin açtığı önemli midir?

Boşanma davasını ilk açan taraf sadece yargılama yerini belirler. Onun dışında bir yararı yoktur.

Hemen belirtmek gerekir ki boşanma davaları tarafların son 6 ay boyunca oturduğu yer ile yine tarafların son yerleşim yerinde açılmaktadır. Uygulamada kendi şehrinde davanın görülmesini isteyen tarafın hızlı davranarak adresini son yaşadığı yere aldırarak karşı tarafı yolculuk yüküne soktuğu sık sık görülmektedir.

Evlilik boyunca aldığımız malların durumu ne olacak ?

Yeni TMK’nın çıkışı ile birlikte taraflar evlilik süreci içerisinde edinilen tüm mallar üzerinde ortak hak sahibidir. Bu sebeple ayrı bir dava ile bu malların paylaşımı talep edilmesi gerekmektedir. .

Yurtdışında boşanma davam görüldü fakat Türkiye’de boşanmış gözükmüyorum

Tanıma ve tenfiz yoluyla Türkiye’de bu kararı tanıtmanız gerekmektedir. Bunun için de apostil şerhi ve mahkeme kararı gerekmektedir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN MİKTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Bu konuda oldukça fazla görüş olsa da en yüksek mahkeme olarak kabul edilen Yargıtay’ın görüşü sabittir.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No.2012/2-707Karar No.2013/303

Hakim, tazminat miktarını takdir ederken, kusurun ağırlığını, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, evlenme şanslarını, ortalama yasam sürelerini, yasam seviyelerini ve geçim koşullarını göz önünde tutarak, makul ve herkesçe kabul edilebilir bir miktar belirlemelidir.

1-Ekonomik ve sosyal durumları > Tarafların hali hazırda ellerinde tuttuğu mal varlığı ve ekonomik gelirinin ölçüsü çok önemlidir. Misal olarak çok zengin ve medyatik kişilerin boşanma davalarında uçuk tazminatlar çıktığı görülmektedir. Fakat çok ağır kusurlu olup da herhangi bir geliri olmayan kişiler için tazminat miktarları yüksek değildir.

2-Boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri > Kadın da olsa erkek de olsa hiçbir taraf daha kusurlu olmasına rağmen tazminata hak kazanamaz. Tazminatın asli şartı daha az kusurlu olmaktır. Hatta eşit kusurda dahi tazminat mümkün değildir.

3- Paranın alım gücü > Ülkemizde son günlerde yaşanan enflasyon kur artısı ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alındığında paranın alım gücünün önemli bir oranda düştüğü kabul edilmelidir.Bu da tazminatların her sene artmasına sebep olmaktadır.

4-Kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat >

Tespit edilen kusurlar neticesinde tarafların haklarına önemli ölçüde zarar verildiği  açıksa bu durum tazminatın miktarında önem arz eder . Özellikle  bir erkeğe göre kadının boşanıp evlenmesinin oldukça zor olması sebebiyle kadınlar lehine daha fazla tazminata hükmedildiği açıktır.

5-Tarafların evlenme şansları > Maalesef ki ülkemizde kadınların tekrar evlenme şansları erkeklere göre oldukça düşüktür. Zira ülkemizin yerel adetleri ve bu zamana kadar gelen görüşleri bu konuda kadını DUL olarak görmekteyken erkeğe bu konuda herhangi bir isim dahi belirlenmemiştir. Her ne kadar bu durumun değişmesini arzu etsek de toplum fikirlerinin çok uzun bir zaman içerisinde değiştiği sabit olduğundan bu hususun göz önüne alınması gerekmektedir.

6-Ortalama yasam süresi > Genç yaşta boşanma ile hayatının son yıllarında gerçekleşen boşanma aynı sonuçları doğurmamaktadır. Tazminat miktarı gençlikten yaşlılığa doğru azalmaktadır.

7-Yasam Seviyesi > Eğer kişi evlenmeden önce kötü şartlarda yaşadıysa ve evlilik kişinin yaşam seviyesini yükseltmişse boşanmadan itibaren bu yaşam seviyesinin korunması gerekmektedir. Zira hukuk burada kişinin istemediği bir evliliği sırf maddi sebeplerden dolayı sürdürmesini engellemeye çalışmakta hayat seviyesini aynı şekilde koruyacağını garanti etmeye çalışmaktadır. Hemen söylemek gerekir ki eğer boşanan taraf daha ağır kusurluysa bu madde herhangi bir önem ifade etmemektedir.

8-Geçim Koşulları > Ülkemizde yaşanan son olaylar sebebiyle asgari geçim bedelinin neredeyse 5.000 TL civarına yaklaştığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu sebeple müvekkilimize bağlanacak olan nafakanın dava dilekçesindeki talebimiz gibi 4.500 TL civarında tutulması da elzemdir. Kaldı maddi ve manevi tazminatın da bu geçim koşuluna yardım etmesi gerekmektedir.


İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları
    Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik
  • İstinaf aşaması nedir ?
    İstinaf mahkemesi nedir ? İstinaf incelemesinde ne yapılır ?
  • Boşanma Davası Aşamaları
    Boşanma Davası Aşamaları ile ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı bu içeriği inceleyebilir ve boşanma ile alakalı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.