0507 392 43 52
info@osmanerdogan.av.tr

Boşanmaya Konu Olabilecek Kusurlar28.12.2021

Boşanmaya Konu Olabilecek Kusurları sitemizde avukatlarımız sizler için yayınladı, hemen inceleyebilir ve bu alandaki yaşanan sorunlar için bize danışabilirsiniz.

1-EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRILIK

Evlenmekle eşler birlikte yaşamak, birbirlerine yardımcı olmak ve birliğin giderlerini emek ve mal varlıkları ile birlikte karşılamakla yükümlüdürler. Bu sebeple öncelikle evliler birlikte yaşayacak, sorumlulukları için birbirlerine yardımcı olacaklar, tüm engellere  rağmen evlilik ruhuyla beraber üstesinden gelmeye çalışacaklardır.

Misal olarak evi sebepsiz terk etmek veya sürekli olarak evden ayrılıp evliliği ihmal etmek bu başlık altında düzenlenmiştir. Terk adı altında çok ayrı bir boşanma sebebi olsa da uygulamada bu dava riskli olduğundan tercih edilmez. Bunun yerine birlik yükümlülüğüne aykırı olarak başvurulur ve genel dava içerisinde değerlendirilir.

Yine ülkemizde sıkça görüldüğü üzere genelde erkekler çalışıp eve gelir sağlamakta, kadınlar ise ev işlerini üstlenmektedirler. Bu durum erkeklerde ben para getiriyorum ev işi yapmam gibi bir yanılgıya neden olmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki kadın çalışmasa dahi erkek ev işlerinde eşine mümkün olduğu kadar yardımcı olmak zorundadır.

Diğer yandan kadının da gerektiğinde gelir getirecek bir işte çalışması gerekebilir. Değişen dünyayla beraber genelde karı ve koca eve gelir getirmekte, ev işlerini de beraberce üstlenmektedir. Fakat eski alışkanlıklar sebebiyle bazen erkekler ev işlerinde kadınları yalnız bırakmakta bu durum da kadınların yoğun bir mesaiden sonra evde oldukça ağır bir iş yüküyle karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu durumun mahkemece ağır bir kusur olarak değerlendirildiğinin unutulmaması gerekmektedir.

Evlilik birlikteliği içerisinde eşlerin ayrı bir konutta yaşamayıp eşinin ailesiyle beraber kalması taraflardan birinin rızası olmaması durumunda kusur olarak değerlendirilmektedir. Hiçbir eş annesiyle beraber yaşamaya zorlanmamalıdır. Diğer yandan eğer bu durum içinde bulunan ekonomik şartlar gereği geçici olarak zaruriyse kusur olarak değerlendirilemez.

Hemen belirtmek gerekir ki altlı- üstlü yaşama, karşılıklı evlerde yaşama, ailelerin sürekli eve müdahale edebilecek durumda olması da fiziken ayrı bir ev olsa dahi manevi bağımsızlığın kaybedilmesi anlamına gelir ki bu durum da mahkemece kusur olarak kabul edilmektedir.

Diğer bir husus ise evliliğin yönetimidir. Bu hususa örnek olarak bazen erkekler eşlerine sormadan önemli yatırımlar yapmakta veya eşler önemli değişimleri birbirlerine sormadan değiştirebilirler. Aslında bu konuda meşhur ‘’Eşim bilir ben bilmem.’’ Anlayışı örnek gösterilebilir.

Son olarak ise sadakat yükümlülüğü bu başlık altında düzenlenmiştir. Bu kusur cinsel birleşimin olması halinde gözükürse zinaya dayalı ayrı bir boşanma dava türü olarak ortaya çıkabilir fakat bu davanın ispatı zor olduğundan genelde taraflar genel dava olarak devam edip sadakat yükümlülüğüne dayanmaktadırlar. Hemen belirtmek gerekir ki her sadakatsiz davranış zina değildir. Sık karşılaşılan eşlerin instagram üzerinden yazışmalardır. Bu davranış bazen sadakatsiz davranışa sebep olmakta belirsiz durumlarda ise güven sarsıcı davranışlara neden olmaktadır. ( Güven sarsıcı davranış, diğer eşin kısıtlamalarına ve kıskançlığına neden olabilir bu durumda kıskançlık ve kısıtlama kusur olarak sayılmaz.

2-ŞİDDET

Şiddet her zaman fiziki şiddet olarak gündeme gelmeyebilir. Uygulamada fiziki, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet adı altında ayrılmaktadır.

Fiziki şiddet, eşlerin birbirine fiziken zor uygulaması zarar vermesidir. Eğer bu husus ceza davasına yansımışsa ve darp raporu mevcutsa şiddet uygulayan eş ceza davasında suçlu bulunmakla beraber bu durum boşanma davasına herhangi bir ispat yüküne yer vermeksizin delil olur. Bu durumda şiddet uygulayan taraf ağır bir kusur yüküyle davaya başlayacaktır.

Psikolojik şiddet veya duygusal şiddet, ya da duygusal istismar failin mağduru duygusal olarak sindirmek ve aşağılamak, ona yaptırım uygulamak veya cezalandırmak için toplumdan soyutlamak üzere baskı uyguladığı bir saldırganlık ve istismar biçimidir. Bu durum bazen hakaret olarak ortaya çıkarken bazen de devamlı süre gelen küçümseme olarak da ortaya çıkabilir. Misal olarak erkeğin kadına sürekli şişman olduğunu söylemesi, cahil olduğunu söylemesi gösterilebilir. Ayrıca tarafların birbirinin yaşayış biçimine müdahale etmesi sınırlaması da kusur olarak kabul edilir. Özellikle etek boyuna karışılması, makyaj yapılmamasını isteme, karşı cinsle yapılan en masum görüşmelerin dahi yasaklanması, arkadaşlarıyla görüşülmesinin engellemesi gibi durumlar kesin psikolojik şiddettir ve boşanma davalarında kusur olarak kabul edilmektedir.

Bu kusur hali genelde erkekler tarafından uygulansa da tersi de mümkündür. Öyle ki kadınların erkekler için belli bir saatten sonra dışarıya çıkmasını yasaklaması, mesajlarını kontrol etmesi de psikolojik şiddettir. Eşlerin birbirine karşı söylediği kırıcı sözler de psikolojik şiddettir. Örnek vermek gerekirse sürekli olarak boşanmak istediğini söylemek, sevmediğini söylemek psikolojik şiddet sayılmaktadır.

Maddi Şiddet ise eşin diğer eşi maddi olarak çaresiz bırakmasıdır. Örnek vermek gerekirse eşin ihtiyaçlarını sağlaması için para vermemesi gösterilebilir. Ev ihtiyaçları için para verilmemesi evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere aykırılık göstermekte olup maddi şiddete ancak yan unsuru olarak görülür.

Cinsel şiddete ise ülkemizde sıkça rastlanılmaktadır. Örnek olarak eşin istememesine rağmen cinsel ilişkiye zorlanması ( Tecavüz şeklinde gerçekleşirse eşe suç işlenmesine manasına da gelir, eşlerin evli olması bu suçu engellemez.), yine eşin istemediği bir ilişki türüne zorlanması ( Ters ilişki) olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum ispatı zor olsa bile bir kez ispatlandığında fail için çok ağır bir kusur olarak nitelendirilecektir.

    
3-HAKARET
Hakaretin eşler arasında olması bu fiili meşru kılmamaktadır. Aşırı sinkaflı ifadelerin zaten kusur olduğu bilinmektedir. Dikkat edilmesi gereken bazen ‘’salak, aptal ‘’ gibi ifadelerin dahi hakaret olarak kabul edilmesidir. Şaka yollu söylenmesi bu durumu değiştirmez.

4-AİLELERİN SÜREKLİ OLARAK EVLİLİĞE MÜDAHALESİ

Toplumumuzun yapısı gereği aileler sık sık evliliğe müdahale etmektedirler. Bu müdahale bazı evliliklerde nadiren gerçekleşirken bazı aileler ise tamamen manevi bağımsızlığı kaybederek sürekli müdahale içerisinde yaşamaktadırlar. Örnek vermek gerekirse kaynananın veya kayınbabanın sürekli eve kontrol için gelmesi, temizlik kontrolü yapması veya evlilikte yapılacak işler için eşleri sürekli olarak yönlendirmeleri kusur olarak kabul edilmektedir.

Hemen belirtmek gerekir ki müdahaleye sebep olmak burada tartışılan husustur. Eğer eş elinden geleni yapıp ailesinin müdahale etmesini istemiyorsa kusur oluşmaz.

5-DİĞER SEBEPLER

Boşanma davasında kusur sayılabilecek çok fazla fiil vardır genel olarak en çok karşılaşılanlardan bahsedilmişse de kısa olarak diğer sebepleri yazmak gerekirse tehdit, aileye karşı küçük düşürücü sözler söyleme, müşterek çocuklarla ilgilenmeme, eşine yeteri kadar zaman ayırmama, eve sürekli olarak geç gelme, ev eşyalarını dışarıya atma, eşyalara zarar verme,cinsel ilişki kurmaktan sakınmak, ayrı yatakta yatmak, mali yönden savurgan davranıp evliliğin ekonomik geleceğini sarsmak,çocuk sahibi olmak istememek, aşırı kıskançlık, aile sırlarını ifşa etmek, bakımına ve sağlığına özen göstermemek ve yine haksız olduğu açık olan tüm harici durumlar örnek gösterilebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler