0507 392 43 52
info@osmanerdogan.av.tr

İstinaf aşaması nedir ?8.1.2022

 

İstinaf, ilk derece mahkemesi olan yerel mahkemenin vermiş olduğu  kararının kanuna ve vicdana uygunluğunun denetilmesi anlamına gelmektedir. Davanız karara çıktığında karardan memnun değilseniz ve karar istinaf kanun yoluna açık olarak verilmişse istinaf yoluna başvurabilirsiniz.  

İstinaf temyizle aynı anlama gelmemektedir. Temyiz sadece kararın mevzuata uygunluğunu araştırırken istinaf dosyanın genelini ele alır. 

İstinaf ve Temyiz aşamalarının ikisinde de yeni delil sunmak mümkün değildir. Bu sebeple ilk derece mahkemesine sunmuş olduğunuz delillerin dışına çıkamazsınız. İstisna olarak delil sonradan ortaya çıkmışsa ve delili sunması gereken tarafın süresinde delil sunma şansı yoksa yeni delil istinaf ve temyiz aşamasında sunulabilir. 

İstinaf Başvurusunun süresi ne kadardır ?

İstinafa başvuru yapabilmek için  öncelikle ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararının tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ceza ve İcra mahkemelerinde duruşmada hazır bulunduysanız  süreniz duruşmadan sonra başlar. İstinaf başvurusu süresi Hukuk Mahkemelerinde 2 haftadır diğer mahkemelerde 10 gün veya 7 gün olabilir. 

İstinaf dilekçesinde istinaf gerekçeleri açıklanmak zorundadır. Yerel mahkemenin hangi hususlarda yanılgıya düştüğü veya eksik inceleme yaptığı açık olarak yazılmak zorundadır.  Açık olarak istinaf gerekçesi belirtilmezse dosyanız hakkında kapsamlı araştırma yapılmayacaktır. 

İstinaf Mahkemelerinde duruşma kural olarak yapılmamaktadır. Fakat istisnai olarak gerekirse ve talep olursa istinaf mahkemeleri duruşma günü verebilir. Onun dışında istinaf mahkemeleri dosya üzerinden inceleme ve araştırma yapacaktır. 

 

İstinaf İncelemesi Sonucunda ne şekilde karar verilir ?

 

 

İstinaf incelemesi neticesinde farklı kararlar verilebilmektedir. Kararın tamamen kaldırılarak yerel mahkemeye iadesi, kararın düzeltilerek onanması, kararın onanmasına karar verilebilir. 

İstinaf Kararlarının Temyizi ve Temyiz Süreci

Dava değeri temyize uygunsa istinaf mahkemesinin kararının tebliğibden 2 hafta içerisinde dosyayı temyiz aşaması olan Yargıtay´a gönderebilirsiniz. Karar kaldırılarak yerel mahkemeye gönderildiyse temyiz mümkün değildir. Bunun dışında dava değeri temyiz sınırının altında kalıyorsa istinaf gibi dosya üzernden verilen red veya onama kararına karşı temyiz mümkün değildir. 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları
    Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı
  • Sahte Belge Kullanımı ve Cezaları
    Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik
  • Boşanma Davası Aşamaları
    Boşanma Davası Aşamaları ile ilgili bilgilendirmelerin yer aldığı bu içeriği inceleyebilir ve boşanma ile alakalı sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.